Translation

Lowe laik yu du.
Lowe laik yu du.
long-way like you do
far as 2PL can
As far as you can.

Citations: